SK (EUR)
Vzdělávací webináře I Vitality klub I Registrace I Přihlášení

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO ČLENY VITALITY KLUBU

PRO ČESKOU REPUBLIKU

 

1.Obecná ustanovení
Vlastníkem a provozovatelem e-shopu provozovaném na doméně hcy-vitality.cz je obchodní společnost Hcy Vitality s.r.o. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 050 28 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6597

2.Definice základních pojmů

VITALITY KLUB je bonusový program pro členy klubu. Bonusový program souvisí s nákupem a prodejem produktů Vitality.

Člen klubu je oprávněn využívat výhody VITALITY KLUBU. Výhody VITALITY KLUBU jsou popsány v čl. 4 “Systém slev a odměn”. Každý člen VITALITY KLUBU se po proškolení a dodání IČ může stát poradcem společnosti Hcy Vitality s.r.o.

Poradce je člen klubu, který splnil podmínku, že vlastní živnostenský list, má zájem o aktivní spolupráci v oblasti poradenství k produktům Vitality a/nebo v oblasti poradenství k homocysteinu a absolvoval vstupní školení.

Eshop je partnerský internetový obchod, který prodává produkty Hcy Vitality.

Doporučitel je člen nebo poradce VITALITY KLUBU, který doporučil nového člena nebo poradce VITALITY KLUBU.

Neregistrovaný zákazník je zákazník, který si přes osobní internetový link člena klubu nebo poradce nakoupil produkty Vitality za konečnou cenu.

Internetový osobní link je jedinečná adresa URL, která je přidělena členovi klubu při registraci. Internetový osobní link má tvar http://ID.hcy-vitality.cz a je provozován na doméně hcy-vitality.cz. Vlastníkem této domény je společnost Hcy Vitality s.r.o.

Peněženka: Každý člen má na internetovém osobním linku chráněné elektronické konto (Osobní stránky), ve kterém může nahlížet do peněženky. Do peněženky se připisují body za realizované objednávky. Body se přepočítávají na Kč. Přepočet: 1 bod = 1 Kč. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek. Získané body může člen využít na nákup produktů Vitality se slevou, až do výše 40% z celkového nákupu zboží.

Příklad:
Nákup člena klubu, který má v peněžence 1 000 bodů = 1 000 Kč
Člen nakoupí 3 ks Homocystein Vitality x 690 Kč = 2 070 Kč
2 070 Kč x 40% = 828 Kč
2 070 Kč – 828 Kč = 1 242 Kč (doplatek)

Stav peněženky: 1000 – 828 = 172
Nový stav peněženky: 172 b.


Konečná cena je cena produktů Vitality bez slevy. Za konečnou cenu nakupují neregistrovaní zákazníci. Konečná cena produktů Vitality je uvedena v čl.4 “Systém slev a odměn” tabulka 1.

Produkty Vitality jsou produkty vystavené v e-shopu na doméně hcy-vitality.cz.


3. Podmínky získání členství ve VITALITY KLUBU
Členem Vitality klubu se stává ten, kdo řádně vyplní registrační formulář. Členství je zdarma.
Členem a poradcem klubu se mohou stát pouze osoby, které dosáhly plnoletosti (tj. 18 let).
Registrací člen klubu získává možnost nakupovat produkty Vitality se slevou a zároveň možnost získávat odměny z doporučování produktů Vitality a s vlastní obchodní sitě registrováných členů,poradců a e-shopu.
Registrací do členského VITALITY KLUBU získává člen klubu osobní internetový link ve tvaru http://ID.hcy-vitality.cz. Tento link slouží pro realizaci vlastních nákupů, ale také k realizaci nákupů neregistrovaných zákazníků za konečnou cenu, k registraci doporučených zájemců o členství ve Vitality klubu a k registraci doporučených poradců.

4. Systém slev a odměn
Tabulka č. 1. – členské nákupní ceny
Tabulka č. 2. – odměna z každé zrealizované objednávky neregistrovaného zákazníka přes link člena klubu
Tabulka č. 3. – odměna z každé zrealizované objednávky člena klubu
Tabulka č. 4. – odměna z každé zrealizované objednávky poradce klubu
Tabulka č. 5. – odměna z každé zrealizované objednávky doporučeného eshopu

Odměny z nákupu členů a poradců se vyplácí z 1. až 3. linie, člen klubu tedy může tvořit vlastní síť. Odměny z nákupu doporučeného eshopu se vyplácí jen z 1. linie. Odměny se připisují v bodech do peněžěnky vždy až po zaplacení a převzetí zboží. V případě zrušení transakce dle zákonných podmínek e-shopu Vám bude provize stornována z důvodu neuskutečněného obchodu.Tabulka 1: Ceník produktů Vitality pro členy Vitality klubu

  CENÍK VÝROBKŮ PRO ČLENY   ODMĚNA Z NÁKUPŮ
  Tabulka č. 1   Tabulka č. 2
název výrobku Vaše nákupní cena prodejní cena   přes link
Hcy - betain 690,00 Kč 750,00 Kč   60 b.
Hcy – aloe 690,00 Kč 750,00 Kč   60 b.
Magnesium 395,60 Kč 430,00 Kč   34 b.
Imune 1 080,00 Kč 1 200,00 Kč   120 b.
Lecithin 247,00 Kč 260,00 Kč   12 b.
D3 + K2 266,00 Kč 280,00 Kč   14 b.
Jód 266,00 Kč 280,00 Kč   14 b.
pH Vitality 423,00 Kč 450,00 Kč   27 b.
Enzymy 646,00 Kč 680,00 Kč   34 b.
ProMikrobiom 623,99 Kč 649,99 Kč   26 b.
Zinek 266,00 Kč 280,00 Kč   14 b.
B 17 494,00 Kč 520,00 Kč   26 b.
Omega 3 589,00 Kč 620,00 Kč   31 b.
Omega 3 balíček 2 090,00 Kč 2 200,00 Kč   110 b.
Prebio Vitality 627,10 Kč 660,10 Kč   26 b.
C + Med 355,49 Kč 370,30 Kč   15 b.
Vitamín A 266,00 Kč 280,00 Kč   14 b.
Beauty Drink 750,55 Kč 790,05 Kč   39 b.


Tabulka č. 3: Odměny z nákupů přes link členů v síti

název výrobku 1. linie 2. linie 3. linie
Hcy - betain 80 b. 50 b. 25 b.
Hcy – aloe 80 b. 50 b. 25 b.
Magnesium 40 b. 16 b. 8 b.
Imune 160 b. 70 b. 30 b.
Lecithin 40 b. 13 b. 6 b.
D3 + K2 46 b. 16 b. 8 b.
Jód 46 b. 16 b. 8 b.
pH Vitality 68 b. 16 b. 8 b.
Enzymy 105 b. 30 b. 15 b.
ProMikrobiom 100 b. 25 b. 13 b.
Zinek 46 b. 16 b. 8 b.
B 17 86 b. 24 b. 12 b.
Omega 3 105 b. 30 b. 15 b.
Omega 3 balíček 355 b. 100 b. 52 b.
Prebio Vitality 100 b. 20 b. 11 b.
C + Med 60 b. 16 b. 8 b.
Vitamín A 46 b. 16 b. 8 b.
Beauty Drink 120 b. 30 b. 15 b.


Tabulka č. 4: Odměny z nákupů přes link poradců v síti

název výrobku 1. linie 2. linie 3. linie
Hcy - betain 45 b. 23 b. 10 b.
Hcy – aloe 45 b. 23 b. 10 b.
Magnesium 15 b. 8 b. 4 b.
Imune 60 b. 30 b. 20 b.
Lecithin 12 b. 6 b. 3 b.
D3 + K2 15 b. 8 b. 4 b.
Jód 15 b. 8 b. 4 b.
pH Vitality 15 b. 8 b. 4 b.
Enzymy 25 b. 13 b. 10 b.
ProMikrobiom 23 b. 11 b. 8 b.
Zinek 15 b. 8 b. 4 b.
B 17 22 b. 10 b. 7 b.
Omega 3 25 b. 13 b. 10 b.
Omega 3 balíček 92 b. 44 b. 32 b.
Prebio Vitality 19 b. 10 b. 6 b.
C + Med 15 b. 8 b. 4 b.
Vitamín A 15 b. 8 b. 4 b.
Beauty Drink 25 b. 13 b. 10 b.


Tabulka č. 5: Odměny z nákupů e-shopů v síti

název výrobku1. linie
Hcy - betain 45 b.
Hcy – aloe 45 b.
Magnesium 15 b.
Imune 60 b.
Lecithin 15 b.
D3 + K2 15 b.
Jód 15 b.
pH Vitality 15 b.
Enzymy 25 b.
ProMikrobiom 25 b.
Zinek 15 b.
B 17 22 b.
Omega 3 25 b.
Omega 3 balíček 92 b.
Prebio Vitality 15 b.
C + Med 15 b.
Vitamín A 15 b.
Beauty Drink 30 b.


5. Závěrečná ustanovení
Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních stránek třetí osobou. Poskytnutí přístupových údajů do chráněného osobního elektronického konta e-shopu třetím osobám není dovoleno. V případě úmrtí člena přecházejí práva, povinnosti a závazky vůči společnosti na dědice. Změna doporučitele u člena klubu není možná. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách e-shopu společnosti Hcy Vitality zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito Podmínkami spolupráce i s podmínkami ochrany osobních údajů a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Zároveň se souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce bere člen na vědomí, že je zodpovědný za řádné zdanění přijatých provizí, a to dle příslušných právních předpisů státu. Tyto Podmínky spolupráce se řídí platným právním řádem ČR, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Společnost Hcy Vitality s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky spolupráce jednostranně změnit. Pokud tak učiní, budou členové klubu upozorněni e-mailem uvedeným při registraci a/nebo v administraci osobních stránek.


Tyto Podmínky spolupráce pro členy VITALITY KLUBU vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 5. 2022
Na stránkách používáme soubory cookies. Ty nezbytné jsou nutné pro provoz stránek, statistické sbírají anonymní data pro analyzýzu návštěvnosti a marketingové umožní například následné hodnocení nákupu, případně zobrazení relevantní reklamy.

Veškerá data se sbírají a používají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Nastavení Odmítnout vše Přijmout vše

zavřít
Uložit nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše